Konkurs „Młodzi Organicznicy XXI wieku”

Czy jesteś młodym organicznikiem XXI wieku? Możesz się przekonać biorąc udział w konkursie skierowanym do studentów uczelni publicznych miasta Poznania.

Emilia Sczaniecka, Karol Marcinkowski, Dezydery Chłapowski – to legendy pracy organicznej i pracy u podstaw. Pomagali innym za życia, a teraz są wzorem do naśladowania. Szukamy studentów, którzy oprócz nauki na uczelni wyższej, są wrażliwi na los innych i działają w sferze społecznej. Być może to właśnie Ty lub ktoś z Twojego otoczenia zasługuje na wyróżnienie w konkursie „Młodzi Organicznicy XXI wieku”?

Do konkursu „Młodzi Organicznicy XXI wieku” można zgłosić się osobiście lub zostać zgłoszonym – przez osobę fizyczną, prawną, organizację lub instytucję. Kandydat powinien posiadać status studenta uczelni publicznej miasta Poznania. Zgłoszenia przyjmowane są w trzech kategoriach:

1. Następca Emilii Sczanieckiej – aktywista.
Oceniona zostanie działalność motywująca i inspirująca innych do działania w różnych sferach życia.

2. Następca Karola Marcinkowskiego – filantrop.
Oceniona zostanie działalność na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wolontariat.

3. Następca Dezyderego Chłapowskiego – społecznik.
Oceniona zostanie działalność na rzecz społeczności lokalnej.

W każdej z kategorii przewidziano przyznanie nagrody głównej w wysokości 8.000,00 zł brutto oraz drugiego i trzeciego miejsca – odpowiednio: 5.000,00 zł brutto i 3.000,00 zł brutto. Jury konkursu dokona oceny zgłoszeń biorąc pod uwagę osiągnięcia uczestnika, jego referencje oraz ogólne wrażenie. Dodatkowym uhonorowaniem zwycięzców będzie uroczysta Gala „Młodzi Organicznicy XXI wieku”.

Uwaga!

Na zgłoszenia kandydatur Młodych Organiczników czekamy w Biurze Prasowym UAM (Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, pok. 305) do 19 maja 2017 roku do godz. 15:00! Zgłoszenia można przesyłać także pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w konkursie „Młodzi Organicznicy XXI wieku” dostępne są w załączonym regulaminie.

Mlodzi_Organicznicy_Regulamin_Konkursu_2017

Mlodzi_Organicznicy_karta-zgloszeniowa_2017