Partnerzy

Logo UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to uczelnia z tradycjami akademickimi sięgającymi Akademii Lubrańskiego z 1611 roku. Trzecia co do wielkości szkoła wyższa w Polsce od lat zajmuje czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach i jest liderem kształcenia w kraju oraz Wielkopolsce. Maturzyści, którzy chcą podjąć naukę na studiach I stopnia, mają możliwość wyboru spośród szerokiej oferty kierunków, zarówno z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, jak i humanistycznych, pedagogicznych, społecznych i artystycznych. Uniwersytet posiada 14 wydziałów w Poznaniu, 1 wydział zamiejscowy w Kaliszu oraz 3 zamiejscowe ośrodki dydaktyczne – w Gnieźnie, Pile oraz Słubicach. Łącznie w murach naszej Alma Mater kształci się blisko 40 tysięcy studentów oraz ponad 1000 doktorantów.

Logo PP

Politechnika Poznańska oferuje kształcenie na 10 wydziałach, prowadzących łącznie 27 kierunków studiów. Studiuje tu ponad 20 tysięcy studentów studiów I i II stopnia, studiów doktoranckich oraz podyplomowych. O ich wykształcenie troszczy się ponad 1200 nauczycieli akademickich. Politechnika Poznańska jest czołowym w kraju uniwersytetem technicznym oraz partnerem uczelni europejskich pod względem jakości kształcenia i poziomu badań naukowych. Silną stroną Uczelni jest kadra pracowników naukowych. Ich osiągnięcia i publikacje stanowią ważny wkład w rozwój współczesnych nauk technicznych. Naukowcy PP zdobywają najwyższe nagrody naukowe krajowe i międzynarodowe. Oferta dydaktyczna jest nowoczesna, bogata i dostosowana do wymogów stawianych przez pracodawców. Studenci wybierają Uczelnię ze względu na wysoki poziom nauczania, doskonale przygotowaną kadrę, a także możliwość realizowania swoich naukowych i pozanaukowych zainteresowań oraz przyjazną atmosferę. Prawdziwą dumą są studenci odnoszący sukcesy w międzynarodowych konkursach, działający w kołach naukowych i organizacjach studenckich.

Logo Santander

Santander Universidades – w 1996 r. Emilio Botín, przewodniczący Banco Santander, zdecydował, że bank jako instytucja zaufania społecznego powinien być nie tylko konkurencyjny oraz skuteczny biznesowo, ale również powinien stanowić wsparcie dla społeczności lokalnych. Wierząc, że uczelnie wyższe są kluczowym czynnikiem rozwoju i postępu podjęto decyzję, że celem Banco Santander będzie opracowanie programu wspierającego świat akademicki. Efektem tych prac jest Santander Universidades, który współpracuje z uniwersytetami od ponad 20 lat, rozwijając globalną inicjatywę, pozwalającą na wyróżnianie się pośród pozostałych banków oraz instytucji finansowych na świecie. Do chwili obecnej, Bank podpisał ponad 1200 umów o współpracy z uniwersytetami w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Afryce oraz Europie. Współpraca bazuje na przekonaniu, że najlepszym sposobem stymulowania wzrostu oraz rozwoju społeczno-gospodarczego jest wspieranie edukacji uniwersyteckiej oraz programów badawczych. Ponad 2200 pracowników koordynuje działania dotyczące wspierania szkolnictwa wyższego realizowane poprzez Santander Universidades Global Division, którym kieruje José Antonio Villasante, dyrektor generalny Banco Santander. W ciągu najbliższych pięciu lat 15 tys. studentów oraz 3 tys. naukowców będzie miało szansę skorzystać z dofinansowania programu wymiany umożliwiającego im naukę w innych krajach.